Ефективна реклама в соцмережах

Сьогодні найбільш ефективним методом просування інтернет-ресурсів виступає реклама в соц-мережах. Це передбачає різні види продуктивного рекламування послуг, товарів за допомогою соціальних мереж.

Просувати самостійно таким чином продукцію досить проблематично. Краще завчасно звернутися в спеціалізовану фірму. Реклама на соціальних медіа-ресурсах потребує врахування різноманітних аспектів, нюансів цієї сфери інтернет-простору. Тут діють свої закони, правила, незнання яких може негативно позначитися на показниках ваших продажів, відвідуваності сайтів.

Які ж переваги замовлень на розміщення реклами в соц-мережах в нашій компанії?

Наша компанія розміщує рекламу в соц-мережах на вельми вигідних для замовників умовах. Ми працюємо з популяризувати в суспільному середовищі соціальними ресурсами, серед яких: «Вконтакте», «Однокласники», «Facebook», що забезпечує найширший охоплення споживчої аудиторії Росії, ближнього і далекого зарубіжжя.

Що має на увазі продуктивне рекламування сайтів в соц-мережах? Це індивідуалізований рекламний посил, що враховує потреби, інтереси, уподобання, смаки кожного окремо взятого користувача соц-мережі. Наявність в соц-мережах груп інтересів, особистих сторінок із зазначенням відомостей про конкретних користувачів дозволяє зробити рекламну кампанію максимально персоніфікованою. Це допомагає залучити на сайти клієнтів вже зацікавлених у тематичних даних відвідувачів.

Маркетингові дослідження свідчать, що таргетована реклама в соцсетяхотлічается високими показниками результативності. Це робить її передовим напрямком сучасного інтернет-маркетингу. За багатьма характеризує даними вона значітельноопережает інші маркетингові заходи.

Іншими словами, реклама на соціальних медіа-ресурсах в наші дні вигідніша і перспективна, ніж інші типи просування продукції. Можна стверджувати, що це найближче майбутнє інтернет-маркетингу.

Замовивши рекламу в соціальних мережах зараз, вже найближчим часом ви побачите її результативність. Висока продуктивність даного способу інтернет-просування зумовлена ​​популяризацією соціальних ресурсів серед населення і підсвідомим довірою споживачів до размещаемой там рекламі. Тут позначається в чому психологічний фактор.

Пропонована нашою компанією таргетована реклама в соцмережах забезпечує максимально швидку реакцію у користувачів інтернет-ресурсів. А все тому, що наші фахівці застосовують передові технології рекламного впливу на споживачів (з урахуванням їх гендерних, психологічних, інших індивідуальних особливостей).

Якщо Вам потрібна результатівнаяреклама сайту в соцмережах, то наша компанія обов’язково Вам в цьому допоможе. Ми використовуємо виключно персоніфікований підхід до клієнтів. Саме тому рекламування в соц-мережах за допомогою послуг нашої фірми — однозначно вигідне рішення для інформаційних бізнесменів, власників власних інтернет-ресурсів та підприємців, що здійснюють свою діяльність в режимі «онлайн».

Эффективная реклама в соцсетях

Эффективная реклама в соцсетях

Сегодня наиболее эффективным методом продвижения интернет-ресурсов выступает реклама в соц-сетях. Это подразумевает различные виды продуктивного рекламирования услуг, товаров посредством социальных сетей.

Продвигать самостоятельно таким образом продукцию довольно проблематично. Лучше заблаговременно обратиться в специализированную фирму. Реклама на социальных медиа-ресурсах требует учета разнообразных аспектов, нюансов этой сферы интернет-пространства. Здесь действуют свои законы, правила, незнание которых может отрицательно сказаться на показателях ваших продаж, посещаемости сайтов.

Каковы же преимущества заказов на размещение рекламы в соц-сетях в нашей компании?

Наша компания размещает рекламу в соц-сетях на весьма выгодных для заказчиков условиях. Мы работаем с популяризированными в общественной среде социальными ресурсами, среди которых: «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook», что обеспечивает широчайший охват потребительской аудитории России, ближнего и дальнего зарубежья.

Что подразумевает продуктивное рекламирование сайтов в соц-сетях? Это индивидуализированный рекламный посыл, учитывающий потребности, интересы, предпочтения, вкусы каждого отдельно взятого пользователя соц-сети. Наличие в соц-сетях групп интересов, личных страниц с указанием сведений о конкретных пользователях позволяет сделать рекламную кампанию максимально персонифицированной. Это помогает привлечь на сайты клиентов уже заинтересованных в тематических данных посетителей.

Маркетинговые исследования свидетельствуют, что таргетированная реклама в соцсетяхотличается высокими показателями результативности. Это делает её передовым направлением современного интернет-маркетинга. По многим характеризующим данным она значительноопережает иные маркетинговые мероприятия.

Иными словами, реклама на социальных медиа-ресурсах в наши дни более выгодна и перспективна, нежели другие типы продвижения продукции. Можно утверждать, что это ближайшее будущее интернет-маркетинга.

Заказав рекламу в социальных сетях сейчас, уже в ближайшее время вы увидите её результативность. Высокая продуктивность данного способа интернет-продвижения предопределена популяризацией социальных ресурсов среди населения и подсознательным доверием потребителей к размещаемой там рекламе. Здесь сказывается во многом психологический фактор.

Предлагаемая нашей компанией таргетированная реклама в соцсетях обеспечивает максимально быструю ответную реакцию пользователей интернет-ресурсов. А все потому, что наши специалисты применяют передовые технологии рекламного воздействия на потребителей (с учетом их гендерных, психологических, иных индивидуальных особенностей).

Если Вам нужна результативнаяреклама сайта в соцсетях, то наша компания обязательно Вам в этом поможет. Мы используем исключительно персонифицированный подход к клиентам. Именно поэтому рекламирование в соц-сетях посредством услуг нашей фирмы – однозначно выгодное решение для информационных бизнесменов, владельцев собственных интернет-ресурсов и предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в режиме «онлайн».

Эффективная реклама в соцсетях

10 правил розкрутки сайту

Ефективне просування ресурсу в мережі змушує веб-майстрів дотримуватися деяких правил, завдяки яким вдається розташувати сайт на високих позиціях видачі пошуковиків.

Практично кожен власник сайту знає, що більшість рекомендацій і правил залежить від тематичної спрямованості ресурсу, його фінансування, аудиторії і досвіду веб-майстра. Однак є певна категорія правил, які дотримуватися просто необхідно. Дана стаття буде присвячена цим правилам.

Отже, почнемо.

 1. Спочатку необхідно визначити цілі новоспеченого ресурсу, категорію людей, яка бути для нього цільової, і грамотно підійти до організації семантичного ядра сайта.Етот етап просування є значущим, адже відбувається напрацювання стратегії розкрутки. Насамперед, рекомендується консультація з фахівцем цього профілю, тому як допущені на старті помилки дуже складно виправити на наступних стадіях. Грамотне складання семантичного ядра можна виконати на тематичній основі ресурсу, скориставшись зручними службами від Гугл — Google AdWords і від Яндекс — Wordstat. Найбільш правильним рішенням буде просування основних сторінок ресурсу по найпопулярніших ключовими словами, інші сторінки та підрозділи можна просувати по середньочастотним запитам. Що ж стосується матеріалів, що розташовуються в нижній частині сторінки, то вони часто просуваються низькочастотними ключевиками.
 2. Другим важливим правилом вважається ретельний аналіз конкурентів власного ресурсу з видачі пошуковиків. Провівши таку роботу, можна дізнатися необхідну щільність ключевиков з конкретної тематики для виведення сайту в ТОП пошуковика. Якісний аналіз конкурентів дозволить веб-майстру не тільки зменшити витрату фінансів, а й значно скоротить час для виведення сайту в ТОП.
 3. Найважливішим правилом просування сайту є його внутрішня оптимізація, подразумевающая під собою підбір якісного та унікального контенту для сайту, який буде залучати цільову категорію людей. Крім людей, від якості контенту залежить і ставлення до сайту пошуковиків, вони виконують оцінку релевантності окремої сторінки ресурсу, після чого ранжируют її у видачі.
 4. Важливим правилом вважається дизайнерська і структурирующая робота над сайтом. Виконавши дані дії, який найчастіше вдається полегшити навігацію і спростити пошук потрібної інформації на сайті. Професійний дизайн поліпшить показник сприйняття, тим самим підштовхне відвідувача до неодноразового повернення на сторінки сайту.
 5. Все частіше і частіше зустрічається застосування такого способу, як внутрішня перелінковка ресурсу. Завдяки цьому методу можна значно підвищити ефективність низькочастотних ключових фраз, не вдаючись до зовнішніх посиланнях. Варто також відзначити, що перелінковка сайту підвищить швидкість індексації сайту і зробить комфортнішим перебування відвідувача на сайті. Виконати перелинковку можна або вручну, або за допомогою контекстних посилань. Необхідно відзначити, що для користувача мережі істотної різниці у виконанні перелинковки немає, але пошуковики віддають велику перевагу саме контекстного методу.
 6. Розкрутці дуже добре сприяє постійне оновлення розділів сайту. Це правило є не що вимагає докази теоремою для розкрутки сайту. Принцип поновлення повинен бути побудований на регулярному, хай і не масовому додаванні контенту. У тому випадку якщо на сайті присутня можливість додавання матеріалів користувачами, то необхідно контролювати появу нового контенту і стежити за його якістю.
 7. Досить ефективним методом розкрутки є соціальні мережі. В даний час дуже складно зустріти сайт, який би не містив на своїх сторінках кнопок соц. мереж, які сприяють не лише розширенню посилальної маси, але і допомагають збільшити трафік на ресурс.
 8. Просування серйозного ресурсу дуже складно уявити без покупки посилань на якісних сайтах певної тематики. Перед тим як скористатися послугами донора, рекомендується ретельно вивчити історію його домену, а також проаналізувати кількість посилань. Виконання таких нескладних дії дозволить уникнути попадання вашого ресурсу під фільтри пошуковиків.
 9. Величезне значення при просуванні сайту може зіграти відстеження поведінкових факторів сайту. Грамотний веб-майстер зможе проаналізувати ці дані і прийняти всі необхідні заходи для того, щоб поліпшити показники поведінкових факторів.
 10. Дуже важливим і необхідним правилом просування прийнято вважати вміння власника ресурсу перебудовуватися в змінному світі вимог пошукачів. Грамотний веб-майстер зобов’язаний знаходити «золоту» середину для стабільного балансування сайту, вміти підібрати потрібну кількість ключових фраз, щоб пошукачі не відправляли проіндексовані сторінки під фільтр.

Звичайно, правил розкрутки сайтів дуже багато і перелічити всі в одній статті неможливо. Хочеться вірити в те, що перераховані правила допоможуть веб-майстрам вивести свої сайти на перші сторінки видачі пошукових систем, незалежно від фінансового стану і багажу досвіду веб-майстра.

 

10 правил раскрутки сайта

10 правил раскрутки сайта

Эффективное продвижение ресурса в сети вынуждает веб-мастеров соблюдать некоторые правила, благодаря которым удается расположить сайт на высоких позициях выдачи поисковиков.

Практически каждый владелец сайта знает, что большинство рекомендаций и правил зависит от тематической направленности ресурса, его финансирования, аудитории и опыта веб-мастера. Однако есть определенная категория правил, которые соблюдать просто необходимо. Данная статья будет посвящена этим правилам.

Итак, начнем.

 1. Первоначально необходимо определить цели новоиспеченного ресурса, категорию людей, которая будет являться для него целевой, и грамотно подойти к организации семантического ядра сайта.Этот этап продвижения является значимым, ведь происходит наработка стратегии раскрутки. Прежде всего, рекомендуется консультация со специалистом этого профиля, потому как допущенные на старте ошибки очень сложно исправить на последующих стадиях. Грамотное составление семантического ядра можно выполнить на тематической основе ресурса, воспользовавшись удобными службами от Гугл – Google AdWords и от Яндекс – Wordstat. Наиболее правильным решением будет продвижение основных страниц ресурса по самым популярным ключевым словам, остальные страницы и подразделы можно продвигать по среднечастотным запросам. Что же касается материалов, располагающихся в нижней части странички, то они зачастую продвигаются низкочастотными ключевиками.
 2. Вторым важным правилом считается тщательный анализ конкурентов собственного ресурса по выдаче поисковиков. Проведя такую работу, можно узнать необходимую плотность ключевиков по конкретной тематике для вывода сайта в ТОП поисковика. Качественный анализ конкурентов позволит веб-мастеру не только уменьшить расход финансов, но и значительно сократит время для вывода сайта в ТОП.
 3. Важнейшим правилом продвижения сайта является его внутренняя оптимизация, подразумевающая под собой подбор качественного и уникального контента для сайта, который будет привлекать целевую категорию людей. Кроме людей, от качества контента зависит и отношение к сайту поисковиков, они выполняют оценку релевантности отдельной страницы ресурса, после чего ранжируют её в выдаче.
 4. Важным правилом считается дизайнерская и структурирующая работа над сайтом. Выполнив данные действия, зачастую удается облегчить навигацию и упростить поиск нужной информации на сайте. Профессиональный дизайн улучшит показатель восприятия, тем самым подтолкнет посетителя к неоднократному возвращению на странички сайта.
 5. Всё чаще и чаще встречается применение такого способа, как внутренняя перелинковка ресурса. Благодаря этому методу можно значительно повысить эффективность низкочастотных ключевых фраз, не прибегая к внешним ссылкам. Стоит также отметить, что перелинковка сайта повысит скорость индексации сайта и сделает более комфортным пребывание посетителя на сайте. Выполнить перелинковку можно либо вручную, либо с помощью контекстных ссылок. Необходимо отметить, что для пользователя сети существенной разницы в выполнении перелинковки нет, но поисковики отдают большое предпочтение именно контекстному методу.
 6. Раскрутке очень хорошо способствует постоянное обновление разделов сайта. Это правило является не требующей доказательства теоремой для раскрутки сайта. Принцип обновления должен быть построен на регулярном, пусть и не массовом добавлении контента. В том случае если на сайте присутствует возможность добавления материалов пользователями, то необходимо контролировать появление нового контента и следить за его качеством.
 7. Достаточно эффективным методом раскрутки являются социальные сети. В настоящее время очень сложно встретить сайт, который бы не содержал на своих страничках кнопок соц. сетей, которые способствуют не только расширению ссылочной массы, но и помогают увеличить трафик на ресурс.
 8. Продвижение серьёзного ресурса очень сложно представить без покупки ссылок на качественных сайтах определенной тематики. Перед тем как воспользоваться услугами донора, рекомендуется тщательно изучить историю его домена, а также проанализировать ссылочную массу. Выполнение таких несложных действия позволит избежать попадания вашего ресурса под фильтры поисковиков.
 9. Огромное значение при продвижении сайта может сыграть отслеживание поведенческих факторов сайта. Грамотный веб-мастер сможет проанализировать эти данные и принять все необходимые меры для того, чтобы улучшить показатели поведенческих факторов.
 10. Очень важным и необходимым правилом продвижения принято считать умение владельца ресурса перестраиваться в переменном мире требований поисковиков. Грамотный веб-мастер обязан находить «золотую» середину для стабильного балансирования сайта, уметь подобрать нужное количество ключевых фраз, дабы поисковики не отправляли проиндексированные страницы под фильтр.

   Конечно, правил раскрутки сайтов очень много и перечислить все в одной статье невозможно. Хочется верить в то, что перечисленные правила помогут веб-мастерам вывести свои сайты на первые страницы выдачи поисковых систем, вне зависимости от финансового положения и багажа опыта веб-мастера.

10 правил раскрутки сайта

6 ефективних способів збільшити кількість коментарів у блозі

Найбільш животрепетне питання початківця блогера — як збільшити число коментарів до розташовуваних постам? Якщо ви не отримуєте належної уваги читачів, вкладаючи власну душу в статті, а Ваш конкурент водночас купається в променях уваги користувачів, мусолять чергову заяложену тему, не спишіть турбуватися. Його успіх — це всього лише грамотний хід веб-майстри, а не доказ успішності або геніальності автора.

 

комментариев в блоге

 

Ключові моменти размещаемого поста:

 • Зміст. Статті повинні бути якісними і на актуальні теми. Не потрібно вдаватися в зайві подробиці. Завжди залишайте місце для пристроїв фантазії читачів. Саме це дасть їм можливість висловити свої думки в коментарях. Не бійтеся висвітлювати спірні теми. Якщо ви чекаєте коментарів читачів, то це найбільш благодатний грунт для них;
 • Оформлення. Стаття повинна бути написана нормальним для спокійного прочитання шрифтом і відповідним чином оформлена. Якщо читач відчуває себе некомфортно при вигляді вашого тексту, то він не стане обтяжувати себе його вивченням;
 • Зручний інтерфейс користувача для залишення коментарів. Якщо людина захоче залишити коментар — це не повинно становити для нього якусь трудність. Тут все потрібно максимально спростити;
 • Підтримання спілкування. Читачеві буде приємно, якщо ви відповісте на його коментар. Це, швидше за все, викличе появу додаткових коментарів, відповідей на ваші репліки. Не ображайтеся на викриття вас в помилках. Краще спокійно їх визнайте і подякуйте читача;
 • Додаткове стимулювання. Багато читачів для підвищення їх користувача активності на форумах, блогах потребують певних заохочення. Оптимальним варіантом виступає створення топа коментарів чи коментаторів. Можна також матеріально зацікавити читачів. Наприклад, запропонувати символічну виплату користувачеві, що залишив найбільше число коментарів. Природно, якщо вони будуть слушними;
 • Не забувайте про блогерської солідарності. Якщо ваші читачі ведуть власні онлайн-щоденники — відпишіться також і на їх сторінках.

Іншими словами, збільшити користувача активність на вашому інтернет-ресурсі — не так вже й складно, якщо у вас вже є хоч якась читацька аудиторія. Якщо ж читачі взагалі відсутні, тоді ваша першо завдання — знайти їх, чимось зацікавити і привернути на свої сторінки.

6 эффективных способов увеличить количество комментариев в блоге

Наиболее животрепещущий вопрос начинающего блогера — как увеличить число комментариев к размещаемым постам? Если вы не получаете должного внимания читателей, вкладывая собственную душу в статьи, а Ваш конкурент в то же время купается в лучах внимания пользователей, мусоля очередную затасканную тему, не спишите расстраиваться. Его успех — это всего лишь грамотный ход веб-мастера, а не доказательство удачливости или гениальности автора.

 

комментариев в блоге

 

Ключевые моменты размещаемого поста:

 • Содержание. Статьи должны быть качественными и на актуальные темы. Не нужно вдаваться в излишние подробности. Всегда оставляйте место для просторов фантазии читателей. Именно это даст им возможность высказать свои мысли в комментариях. Не бойтесь освещать спорные темы. Если вы ждете комментариев читателей, то это самая благодатная почва для них;
 • Оформление. Статья должна быть написана нормальным для спокойного прочтения шрифтом и соответствующим образом оформлена. Если читатель чувствует себя некомфортно при виде вашего текста, то он не станет утруждать себя его изучением;
 • Удобный пользовательский интерфейс для оставления комментариев. Если человек захочет оставить комментарий — это не должно составлять для него какую-то трудность. Здесь все нужно максимально упростить;
 • Поддержание общения. Читателю будет приятно, если вы ответите на его комментарий. Это, скорее всего, вызовет появление дополнительных комментариев, ответов на ваши реплики. Не обижайтесь на уличение вас в ошибках. Лучше спокойно их признайте и поблагодарите читателя;
 • Дополнительное стимулирование. Многие читатели для повышения их пользовательской активности на форумах, блогах нуждаются в определенных поощрениях. Оптимальным вариантом выступает создание топа комментариев или комментаторов. Можно также материально заинтересовать читателей. Например, предложить символическую выплату пользователю, оставившему наибольшее число комментариев. Естественно, если они будут дельными;
 • Не забывайте о блогерской солидарности. Если ваши читатели ведут собственные онлайн-дневники — отпишитесь также и на их страницах.

Иными словами, увеличить пользовательскую активность на вашем интернет-ресурсе — не так уж и сложно, если у вас уже есть хоть какая-то читательская аудитория. Если же читатели вообще отсутствуют, тогда ваша перво задача — найти их, чем-то заинтересовать и привлечь на свои страницы.

Вибір движка для сайту. Joomla

Доброго часу доби, дорогі друзі!

У цій статті продовжимо розмову про вибір движка для сайту. Звичайно, вибираючи собі движок, ви не зможете пройти повз Joomla. На сьогоднішній день це одна з найпотужніших і сучасних систем контентного управління, яка при цьому має дуже простий інтерфейс і різноманіття різних функцій. Саме завдяки цьому абсолютно будь-яка людина, який навіть близько не знайомий з програмуванням, досить швидко і легко навчиться створювати цікаві та різноманітні сайти. Joomla в мережі поширюється абсолютно безкоштовно, до речі, як і її попередниця Mambo. Joomla в перекладі з одного з говору означає «всі разом» або «всім миром». Хостинг до системи підходить як платний, так і безкоштовний.

Для максимальної зручності своєї установки Joomla має дуже потужний, і в той же час доступний у використанні візуальний інсталятор, який підтримує практично всі поширені світові мови. Робота побудована виключно на інтерфейсі: при завданні необхідних параметрів, реорганізовується потрібний код. Що ж може система?

Вам варто зробити лише один клік миші, і дизайн вашого сайту зміниться до невпізнання, при цьому абсолютно всі налаштування і контент повністю зберігаються.

Ви можете впроваджувати відео та фото-галереї, гостьові книги, чати і форуми, управляти користувачами: реєструвати їх, наділяти правами, накладати заборону на користування сайтом і так далі. Можете впроваджувати міні-чати і сторінки, програмувати їх і багато чого іншого.

Сама ж система працює за допомогою PHP і MySQL. Завдяки величезному числу розширень, Joomla мало не чудеса творить. Ось тільки не багато, що вона може: генерувати форми, створювати довідники і зберігати будь-яку інформацію, управляти якими видами документів: зображеннями і мультимедіа, електронною торгівлею і каталогами продукції, розсилками новин та банерами, допусками до платного контенту і так далі. Розширити Джумла можна в сторону модулів, компонентів, плагінів і локалізації. А для відображення будь-якого меню застосовується власний модуль, що дуже зручно для початківців користувачів.

Крім цього, в новій версії є функція пошуку, яка виводить підказки ще до повного набору запиту. З’явилася капча і дуже сильний СПАМ-щит.

Перераховувати достоїнства цієї CMS можна ще дуже довго, але в цьому практично немає сенсу. Хочеться сказати лише про одне, завантажуйте її з офіційного сайту, а не з обмінників, і по можливості, використовуйте платний хостинг.

Выбор движка для сайта. Joomla

Выбор движка для сайта. Joomla

Доброго времени суток, дорогие друзья!

В данной статье продолжим разговор о выборе движка для сайта. Конечно, выбирая себе движок, вы не сможете пройти мимо Joomla. На сегодняшний день это одна из самых мощных и современных систем контентного управления, которая при этом имеет очень простой интерфейс и многообразие различных функций. Именно благодаря этому абсолютно любой человек, который даже близко не знаком с программированием, достаточно быстро и легко научится создавать интересные и разнообразные сайты. Joomla в сети распространяется абсолютно бесплатно, кстати, как и ее предшественница Mambo. Joomla в переводе с одного из наречий означает «все вместе» или «всем миром». Хостинг к системе подходит как платный, так и бесплатный.

Для максимального удобства своей установки Joomla имеет очень мощный, и в то же время доступный в использовании визуальный инсталлятор, который поддерживает практически все распространенные мировые языки. Работа построена исключительно на интерфейсе: при задании необходимых параметров, реорганизовывается нужный код. Что же может система?

Вам стоит сделать лишь один клик мыши, и дизайн вашего сайта изменится до неузнаваемости, при этом абсолютно все настройки и контент полностью сохраняются.

Вы можете внедрять видео и фото-галереи, гостевые книги, чаты и форумы, управлять пользователями: регистрировать их, наделять правами, накладывать запрет на пользование сайтом и так далее. Можете внедрять мини-чаты и страницы, программировать их и много чего другого.

Сама же система работает с помощью PHP и MySQL. Благодаря огромному числу расширений, Joomla чуть ли не чудеса творит. Вот лишь не многое, что она может: генерировать формы, создавать справочники и хранить любую информацию, управлять любыми видами документов: изображениями и мультимедиа, электронной торговлей и каталогами продукции, рассылками новостей и баннерами, допусками к платному контенту и так далее. Расширить Джумла можно в сторону модулей, компонентов, плагинов и локализации. А для отображения любого меню применяется собственный модуль, что очень удобно для начинающих пользователей.

Кроме этого, в новой версии есть функция поиска, которая выводит подсказки еще до полного набора запроса. Появилась капча и очень сильный СПАМ-щит.

Перечислять достоинства этой CMS можно еще очень долго, но в этом практически нет смысла. Хочется сказать лишь об одном, скачивайте её с официального сайта, а не с обменников, и по возможности, используйте платный хостинг.

Выбор движка для сайта. Joomla

Как создать и продвинуть блог?

Це саме те питання, яке цікавить всіх, хто хоче мати пасивний заробіток в Інтернеті. Для одних це бажання мати додаткове джерело доходу, а інші хочуть зробити його основним. Найчастіше це люди, які вже шукали такий пасивний дохід, але після букмекерських контор і різних онлайн-казино розчарувалися і захотіли мати саме стабільний дохід.

Цілі створення блогу

Вони можуть бути різними. Ось неповний їх перелік:

 1. Саморозвиток. Блог може приносити не тільки дохід, він підштовхує свого автора до саморозвитку. Адже при підготовці матеріалу для свого блогу автор може ознайомитися з новою інформацією. Кожен день можна відкривати для себе все більше корисної інформації.
 2. Блог як засіб подолання ліні. Бувають дні, коли не хочеться нічого робити, але блог змушує автора писати нові і нові статті, адже кожен гідний автор хоче радувати читачів новинками.
 3. Блог як засіб підвищення самооцінки. Він допомагає самоствердитися, показати себе своєму місту, країні і, може бути, навіть світу.
 4. Блог як засіб пошуку нових контактів. Він дійсно може змінити ваше життя. Спочатку блог є для вас таким собі захопленням, потім джерелом доходів, а після може навіть допомогти завести нових друзів або ж ділові зв’язки.
 5. Блог — хороший засіб спілкування з професіоналами. Блог вузької тематики може стати платформою для спілкування професіоналів.
 6. Блог як засіб кар’єрного зростання. Ваш шлях по кар’єрних сходах може бути безпосередньо пов’язаний з вашим блогом. Успішні блогери часто привертають увагу роботодавців.
 7. Блог — хороший джерело доходу. Для популярного блогера не складе труднощів заробляти від 1000 доларів на місяць на своєму блозі.
 8. Блог як засіб просування свого бізнесу. Останнім часом багато компаній почали просувати свої товари через блоги.

Етапи створення блогу:

 

Как создать и продвинуть блог

 

— Вибір тематики.

Етап, без уважного розгляду якого, неможливо створити хороший, популярний блог. Він передбачає вибір цікавою для вас теми або тієї, в якій ви добре розбираєтеся. Бажано вибирати для свого блогу вузьку спрямованість, інакше ви ризикуєте не мати на сайті постійних відвідувачів.

— Наповнення блогу.

Бажано публікувати креативно оформлені матеріали, щоб затримати читача на блозі довше і справити на нього хороше враження. Згодом це може принести свої плоди у вигляді нових читачів. На це варто звертати увагу, оскільки дохід безпосередньо залежить від трафіку.

— Встановити «хороші відносини» з пошуковими системами.

Для того щоб ваш блог займав високу позицію по потрібних вам запитом, всі сторінки повинні бути оптимізовані під пошукові системи. Дуже важливо, щоб заголовок мав щільний зв’язок з вмістом матеріалу, адже інакше читач, який потрапив на блог, може подумати, що він потрапив не за адресою. Окрему увагу варто приділити мета-тегами. Вони повинні містити в собі опис до статті.

просування блогу

Просування блогу має величезне значення для майбутньої монетизації і придбання популярності блогу. Отже, розглянемо різні способи залучення читачів:

— Знайомство з блогерами.

Дуже важливо постаратися завести нових знайомих, що працюють у цій сфері. Це хороша можливість набратися досвіду і, звичайно ж, укласти співпрацю з автором. Воно може включати в себе обмін банерами, посиланнями і так далі.

— Написання якісних, узагальнюючих постів.

Варто розуміти, що далеко не завжди великий піст є корисним, а тому звертайте увагу на сенс посту, а не його розмір.

— Соціальні мережі.

Зараз дуже модно просувати свої сайти через соціальні мережі. Створіть паблік, розмістіть посилання на своїй сторінці і так далі.

Таким чином, у віданні блогу кожен знайде своє: хтось — самовираження і творчий розвиток, хтось — спілкування та обмін інформацією, а хтось — дохід.

Как создать и продвинуть блог?

Это именно тот вопрос, который интересует всех, кто хочет иметь пассивный заработок в Интернете. Для одних это желание иметь дополнительный источник дохода, а другие хотят сделать его основным. Чаще всего это люди, которые уже искали такой пассивный доход, но после букмекерских контор и различных онлайн-казино разочаровались и захотели иметь именно стабильный доход.

Цели создания блога

Они могут быть разными. Вот неполный их перечень:

1. Саморазвитие. Блог может приносить не только доход,он подталкивает своего автора к саморазвитию. Ведь при подготовке материала для своего блога автор может ознакомиться с новой информацией. Каждый день можно открывать для себя все больше полезной информации.

2. Блог как средство преодоления лени. Бывают дни, когда не хочется ничего делать, но блог заставляет автора писать новые и новые статьи, ведь каждый достойный автор хочет радовать читателей новинками.

3. Блог как средство повышения самооценки. Он помогает самоутвердиться, показать себя своему городу, стране и, может быть, даже миру.

4. Блог как средство поиска новых контактов. Он действительно может изменить вашу жизнь. Сначала блог является для вас неким увлечением, потом источником доходов, а после может даже помочь завести новых друзей или же деловые связи.

5. Блог – хорошее средство общения с профессионалами. Блог узкой тематики может стать платформой для общения профессионалов.

6. Блог как средство карьерного роста. Ваш путь по карьерной лестнице может быть напрямую связан с вашим блогом. Успешные блогеры часто привлекают внимание работодателей.

7. Блог – хороший источник дохода. Для популярного блогера не составит труда зарабатывать от 1000 долларов в месяц на своем блоге.

8. Блог как средство продвижения своего бизнеса. В последнее время многие компании начали продвигать свои товары через блоги.

Этапы создания блога:

 

Как создать и продвинуть блог

 

– Выбор тематики.

Этап, без внимательного рассмотрения которого, невозможно создать хороший, популярный блог. Он предусматривает выбор интересной для вас темы или той, в которой вы хорошо разбираетесь. Желательно выбирать для своего блога узкую направленность, иначе вы рискуете не иметь на сайте постоянных посетителей.

– Наполнение блога.

Желательно публиковать креативно оформленные материалы, дабы задержать читателя на блоге подольше и произвести на него хорошее впечатление. Впоследствии это может принести свои плоды в виде новых читателей. На это стоит обращать внимание, так как доход напрямую зависит от трафика.

– Установить «хорошие отношения» с поисковыми системами.

Для того чтобы ваш блог занимал высокую позицию по интересующему вас запросу, все страницы должны быть оптимизированы под поисковые системы. Очень важно, чтобы заголовок имел плотную связь с содержимым материала, ведь иначе читатель, попавший на блог, может подумать, что он попал не по адресу. Отдельное внимание стоит уделить мета-тегам. Они должны содержать в себе описание к статье.

Продвижение блога

Продвижение блога имеет огромное значение для будущей монетизации и приобретение популярности блога. Итак, рассмотрим различные способы привлечения читателей:

– Знакомство с блогерами.

Очень важно постараться завести новых знакомых, работающих в этой сфере. Это хорошая возможность набраться опыта и, конечно же, заключить сотрудничество с автором. Оно может включать в себя обмен баннерами, ссылками и так далее.

– Написание качественных, обобщающих постов.

Стоит понимать, что далеко не всегда большой пост является полезным, а поэтому обращайте внимание на смысл поста, а не его размер.

– Социальные сети.

Сейчас очень модно продвигать свои сайты через социальные сети. Создайте паблик, разместите ссылку на своей странице и так далее.

Таким образом, в ведении блога каждый найдет свое: кто-то – самовыражение и творческое развитие, кто-то –  общение и обмен информацией, а кто-то – доход.